Boeken voor gebruikers van XRF apparatuur: - 1: X-Ray Fluorescence Analysis: Practical and Easy - 2: Guidelines for XRF analysis Boek 1: geschreven door Rainer Schramm. Behandelt het praktische gebruik van XRF. Nieuwkomers zullen er een goede hulp aan hebben, maar ook ervaren gebruikers kunnen hun kennis verbeteren. 1. Fundamentele concepten worden uitgelegd. 2. Belangrijke gegevens zijn in een handige tabel te vinden. 3. Stap voor stap en geïllustreerd wordt monstervoorbehandeling besproken. Veel voorbeelden uit de praktijk van problemen bij de monstervoorbehandeling en de oplossingen daarvoor worden uiteen gezet. Boek 2: geschreven door James Willis, Clive Feather en Ken Turner. De schrijvers hebben samen meer dan 130 jaar XRF-ervaring. Uitgebreid komen methode ontwikkelingen voor EDXRF en WDXRF aan bod. Veel aanbevelingen worden gegeven voor het gebruik van de applicatie-afhankelijke meetprogramma’s. Alle belangrijke parameters en hun invloeden worden uitgelegd. Een must voor de ontwikkelaar van XRF methodes.

Geschreven door