Doorlopend toetst men of de classificatie(indeling) van stoffen nog wel voldoet aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang. Is er sprake van een wijziging? Dan wordt deze wijziging gepubliceerd in een zogenaamde ATP(adaption to technical and scientific progress) van de CLP(classificatie, labeling and packaging)-verordening. Op 28 maart 2019 is de twaalde update(ATP12) van de CLP-verordening gepubliceerd door de Europese Commissie. De deadline voor implementatie van deze wijziging vangt aan op 17 oktober 2020 en komt dus heel dichtbij nu. In dit artikel de 5 belangrijkste wijzigingen en de gevolgen voor uw bedrijf. #1 Aangepaste categorieën De categoriën 1 en 2 voor ontvlambare stoffen zijn aangepast. Deze zullen worden aangepast naar categorie 1A, 1B en 2. Het gevolg van deze aanpassing? De indeling van bijna alle ontvlambare gassen zullen nagekeken moeten worden. Is er sprake van een wijziging? Dan bent u als fabrikant of leverancier verplicht een nieuw SDS aan te leveren. Merkt u als gebruiker zelf een wijziging op? Vraag dan zelf pro-actief om een nieuwe SDS bij uw leverancier. #2 Indeling pyrofore gassen Pyrofore gassen zijn gassen welke spontaan kunnen ontbranden bij blootstelling aan lucht. Deze worden ingedeeld in categorie 1A en krijgen H-zin H232: “Kan spontaan ontbranden bij blootstelling aan lucht”. #3 Nieuw fysisch gevaar Voor het eerst sinds de originele versie van de CLP-verordening wordt er een nieuw fysisch gevaar opgenomen. Namelijk, ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen (“Desens. Expl.”). Dit nieuwe fysisch gevaar is van toepassing op ontplofbare stoffen en mengsels die met water of alcohol worden bevochtigd (of met andere stoffen worden verdund) om op die manier hun explosieve eigenschappen te onderdrukken. Deze gedesensibiliseerde explosieven worden ingedeeld in 4 categorieën. Ook krijgen zij elk het pictogram GHS02 (de vlam) en respectievelijk volgende H-zinnen: H206-H207-H208. #4 Verdwijning EUH-zin EUH001 Gecombineerd met de introductie van het nieuwe fysische gevaar zal de EUH-zin EUH001 (“In droge toestand ontplofbaar”) geschrapt worden. Wat ons betreft een logisch gevolg. #5 Samenstelling van P-zinnen Dit laatste punt kunnen we misschien wel de grootste wijziging noemen. Met de ATP12 wijziging bent u bevoegd om zelf P-zinnen samen te stellen. Deze moeten echter wel gebaseerd zijn op de P-zinnen zoals opgenomen in de CLP-verordening. Producenten en leveranciers mogen bestaande P-zinnen zelf verder combineren. Ook is het toegestaan om bij de tekst van P-zinnen af te wijken van de tekst uit de CLP-verordening. Voorwaarde is wel dat deze afwijkingen geen invloed mogen hebben op het veiligheidsadvies. Gevolgen ATP12 voor uw bedrijf Veranderd de classificatie (indeling) van een stof? Dan moet de producent per stof bepalen in hoeverre dat gevolgen heeft voor de producten. Hier moet men zelf actie op ondernemen. Het mogelijke gevolg? Denk bijvoorbeeld aan het doen van aanpassingen in het SDS. Deadline 17 oktober 2020 De tijd om de ATP12 te implementeren begint te dringen, de deadline is vastgesteld op 17 oktober 2020. Hulp nodig bij de implementatie van ATP12? Neem dan contact met ons op via de contactbutton.

Geschreven door
ATPCLP-verordening