‘Meten is weten’ is het adagium tijdens deze coronacrisis: eerst je gegevens verzamelen, voordat je actie neemt. Deze in laboratoriumwereld veel gebezigde zegswijze klopt volledig, maar niet altijd deugen de metingen. Wegen en volumes en tijd meten doet de mensheid al meer dan 4.000 jaar en we kunnen dat al enkele eeuwen heel betrouwbaar en precies uitvoeren. RT-PCR en serologie op een nieuw virus doen we pas een paar maanden. Nu er een nieuw besmettelijk en virulent virus op het wereldtoneel is verschenen is het dan ook niet meer zo simpel en duidelijk. Een deel van de bevolking en politiek roept: “Testen, testen, testen”, maar gaat vaak voorbij aan de vraag of je blootstelling of immuniteit voor het virus wilt meten. Met welke test? Van welke fabrikant? Op welke analyzer? Bij welke labs? Wie neemt verantwoording voor de testuitslag? Het aantal tests dat verschijnt is enorm. Begin april waren er al 230 aanvragen voor een spoedautorisatie bij de US FDA gedaan; twintig daarvan zijn reeds toegekend. Ook waren er toen al 110 labs in de US met zelf ontwikkelde tests. In Europa wordt de invoering van de strengere Medical Device Regulation een jaar uitgesteld om de enorme stortvloed van aanvragen voor tests en medische hulpmiddelen te kunnen verwerken. Snelheid is alles, blijkbaar. Dat er veel kaf onder het koren zal zitten kunnen we gerust aannemen. En er komen en zijn inadequate tests op de markt: niet gevoelig genoeg, veel vals-positieven, veel vals-negatieven. De schattingen zijn dat in ongeveer 30% van de gevallen de testuitslag niet juist is. Onnodig 14 dagen in quarantaine is vervelend, onopgemerkt besmettelijk aan het sociale verkeer deelnemen is gevaarlijk. Het aantal tests dat gedaan wordt is indrukwekkend: totaal wereldwijd tot en met april bijna 40 miljoen. De huidige capaciteit in Nederland is begin mei 17.500 per dag. Dit betreft voornamelijk de snellere RT-PCR op aanwezigheid van het virus. Maar vandaag negatief getest, is, los van een mogelijk vals negatieve uitslag, geen garantie voor ‘virusvrij’ in de week erna. Hoe vaak wil je iemand dan testen? Welk deel van de bevolking? Nederland telt 17,1 miljoen mensen, dus met de huidige capaciteit kunnen we 0,1% per dag testen. Beperken we ons tot de zorg en het onderwijs dan wordt dit 1% per dag, oftewel alle medewerkers eens in de drie maanden. Denk nog even aan de wildgroei aan tests en de geschatte 30% onjuiste testuitslag en concludeer met mij dat zoveel mogelijk thuisblijven, afstand houden en handen wassen veel effectiever en goedkoper zijn.