Elk jaar sterven er in NL zo’n 3.000 mensen aan de gevolgen van stoffenblootstelling. Hiervan overlijden er 2.100 mensen per jaar aan een kanker welke zij hebben opgelopen door werken met gevaarlijke stoffen op het werk. Ter vergelijking in 2020 vielen er in totaal 610 verkeersdoden. Om die reden controleert de overheid streng op het gebruik van stoffen die een CMR-classificatie hebben in Nederland. Wat zijn CMR-stoffen De afkorting CMR staat voor Carcinogeen (H350, H351), Mutageen (H340, H341) en Reprotoxisch (H360,H361). Deze stoffen kunnen kanker veroorzaken, schade veroorzaken aan onze genen of schadelijk zijn voor de voortplanting en het nageslacht. Lokale CMR-stoffen Bij een aantal stoffen is de classificatie niet geharmoniseerd. Het kan dus zijn dat geen van bovenstaande H-zinnen is toegekend aan een stof of mengsel, maar deze wel een CMRclassifcatie heeft in Nederland. Het is aan te raden om naast de H-zinnen ook rubriek 15 van het veiligheidsinformatieblad te raadplegen. Hier moet de fabrikant namelijk een eventuele vermelding op de SZW-lijst vermelden. Voorbeelden van dit soort stoffen zijn: - CAS nr. 64-17-5: Ethanol - CAS nr. 7664-93-9: Zwavelzuur De nieuwe SZW-lijst bevat 53 wijzigingen ten opzichte van de vorige versie, gepubliceerd in juli 2021. Hulp nodig bij de inventarisatie van CMR-stoffen op de werkplek binnen uw bedrijf, organisatie of instelling? Neem dan gerust contact met mij op via wesley.jacobs@itis.nl.

Geschreven door
SZWKankerverwekkend