Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gaat als eerste ter wereld automatisch DNA-sporen analyseren en vergelijken met andere profielen. Was het voorheen vooral grotendeels handmatig werk, vanaf nu gaan computers ermee aan de slag met speciale software. Het resultaat van het NFI is binnen drie dagen bij de opsporingsdienst. Via de nieuwe ‘Snelle ID-lijn’ zijn binnen het onderzoeksproces al na drie uur tot enkele dagen resultaten terug te koppelen, afhankelijk van de complexiteit van het onderzoek. Politie en het OM in Rotterdam werken mee aan de pilot. Of zij de snelheid kunnen bijbenen moet het komende half jaar duidelijk worden. Overigens blijven deskundigen nodig voor het interpreteren van de meest ingewikkelde sporen, waarvoor nu meer tijd vrijkomt.

NFI