Dit Skalar SP2000 robotplatform automatiseert de voorbehandeling van monsters voor AOX-analyse. De geautomatiseerde procedure omvat het (ont)doppen van glazen flessen, monsterverdunning, monsterdistributie, monstermenging met verschillende snelheden, toevoeging van reagens (inclusief zuren), actieve koeling van de monsters en nauwkeurige afgifte met een precieze snelheid. Zes monsters kunnen tegelijkertijd worden opgehaald. Monsters worden in de patronen gedoseerd met een gecontroleerde snelheid van 3 ml/min.

Geschreven door
AOX-analysevoorbehandeling