De oplossing voor het Heliumtekort als GC draaggas is het overschakelen naar Waterstof. Het gebruik van Waterstof kan echter veiligheidsrisico’s opleveren. Dankzij de introductie van de DVLS3 Simply Smart Sensor door Da Vinci Laboratory Solutions kan men in het laboratorium wel veilig werken met Waterstof als draaggas. Deze speciale sensor monitort voortdurend de waterstof concentratie in een GC-oven en schakelt automatisch over op een inert gas in geval van een waterstof lekkage. Bovendien zal de Simply Smart Sensor de veiligheid van het laboratoriumpersoneel waarborgen door verschillende alarmen te genereren. De DVLS ³ Simply Smart sensor is geïnstalleerd in de GC oven voor het continu monitoren van de waterstof concentratie in het oven compartiment. Het LCD-scherm van de sensor controller geeft de real-time waterstof concentratie weer. Indien de waterstof concentratie het niveau bereikt dat door de gebruiker is gedefinieerd - meestal tussen 25% en 50% LEL - waarschuwt de sensor het laboratoriumpersoneel door: 1.het knipperen van het scherm van de LCD-controller 2.het genereren van een akoestisch alarmsignaal 3.het tonen van een rode status op het software dashboard 4.het versturen van een alarmbericht via e-mail, tekst (SMS), Growl of Prowl De sensor controller schakelt automatisch het draaggas naar een inert gas en zendt een stop signaal naar de GC. Dankzij het unieke ontwerp maakt de DVLS3 Simply Smart Sensor het mogelijk om meerdere sensoren in één controller combineren met een maximum van vier. Met de DVLS3 Simply Smart sensor biedt Da Vinci GC Labs een veilige oplossing om over te schakelen naar Waterstof als GC draaggas. Neem contact op met da Vinci Laboratory Solutions voor meer informatie over de DVLS3 Simply Smart sensor.