Topsector Life Sciences & Health verstrekt 724.000 euro aan de ontwikkeling van vaccins tegen het huidige coronavirus en andere coronavirussen aan CoVax2-consortium. Dit is een publiek-private samenwerking tussen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en twee Leidse bedrijven, ISA Therapeutics en Immunetune. Het project combineert twee vaccinatietechnieken die elkaar versterken. De onderzoekers willen delen van het coronavirus gebruiken die het lichaam aanzetten tot de productie van antistoffen maar ook tot de productie van geheugen afweercellen, oftewel T-cellen. Zo kan het virus beter en sneller herkend en aangevallen worden door het afweersysteem. Nevendoel is het te ontwikkelen vaccin om immuniteit op te bouwen tegen andere leden van de coronavirusfamilie. Dit wil het consortium bereiken door zich, in tegenstelling tot andere vaccinatie-initiatieven, niet alleen te richten op het gebruik van de uitsteeksels van het virus. Volgens de onderzoekers is de kans dat deze uitsteeksels veranderen door mutaties aanwezig. Dit zou een mogelijk vaccin minder werkzaam maken. Door een vaccin te ontwikkelen dat gebruikt maakt van antigenen die gedeeld worden door meerdere coronavirussen hopen de onderzoekers ook immuniteit tegen een toekomstig coronavirus op te bouwen. Het consortium faciliteert de samenwerking tussen experts in immunologie en coronavirologie. De partners combineren hun expertise in DNA en Synthetische Lange Peptide (SLP)-gebaseerde vaccinatietechnieken om tot het uiteindelijke vaccin te komen.