In acht nieuwe ‘TU Delft AI Labs’ gaan wetenschappers van de Technische Universiteit Delft onderzoeken hoe Artificiële Intelligentie (AI) wetenschappelijke vooruitgang kan versnellen. Betrokken zijn zuivere AI-onderzoekers en zij die AI voor hun studies gebruiken. In de loop van 2020 en 2021 komen er nog eens acht interdisciplinaire AI labs bij. De ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie, datawetenschappen en digitalisatie kunnen fundamenteel en toegepast onderzoek versnellen in sectoren van medische wetenschappen tot infrastructuur. Delftse voorbeelden van de samenwerking zijn MACHINA-lab, waarin onderzoekers in onder andere machine learning samen met materiaalwetenschappers werken aan de analyse van bestaande materialen en de ontwikkeling van nieuwe materialen. Binnen het AidroLab werken onderzoekers in geometric deep learning samen met onderzoekers in watermanagement aan het verbeteren van de waterhuishouding en het voorspellen van overstromingen in de stedelijke omgeving. De Universiteit Delft investeert fors in ‘AI, data & digitalisatie’ en zal het budget verdubbelen tot 70 miljoen euro per jaar.