Medisch Contact komt tot de conclusie dat mogelijk vier op de tien mensen met covid-19 besmet geraakt door iemand die nog in de presymptomatische fase van de ziekte verkeerde. Ze verwijzen naar twee Chinese onderzoek door Xi He e.a. gepubliceerd in Nature Medicine. In de eerste plaats namen Xi He e.a. keelswabs af bij 94 patiënten met covid-19, vanaf het moment dat de eerste symptomen zich aandienden, tot 32 dagen later. Dat leverde in totaal 414 swabs op. Analyse daarvan bracht aan het licht dat de patiënten de hoogste virale load hadden bij aanvang van de symptomen. Daarnaast analyseerden ze de gegevens van 77 patiëntenparen waarvan het aannemelijk was dat de ene patiënt de andere had besmet. De onderzoekers concludeerden dat mensen met covid-19 2 tot 3 dagen voor de eerste symptomen besmettelijk zijn, met een piek 0,7 dag voor de eerste symptomen. Ze schatten dat 44 procent van de secundaire gevallen was besmet gedurende die presymptomatische fase en dat besmettelijkheid snel afnam over een periode van zeven dagen. Als je vervolgens aanneemt dat R0 2,5 is, zo stellen Xi He e.a. vast, dan zal het opsporen en isoleren van contacten weinig succesvol zijn als meer dan 30 procent van de transmissie gebeurt in de presymptomatische fase, hetgeen dus het geval lijkt. Dat heeft alleen zin als meer dan 90 procent van die contacten wordt opgespoord – een schier onmogelijke opgave. Interessant is een nuchtere reactie van een neuroloog op het bericht in Medisch Contact (medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/presymptomatische-covid-19-patienten-belangrijke-bron-besmetting.htm - GJ Bonte, Neuroloog, Dalfsen) dat deze conclusie voor de hand lag. "Ha, ...Je hoeft maar een van de handboeken virologie uit het 1e jaar geneeskunde open te slaan (ja, die boekjes heb ik, en nog hele actuele ook) en er staat te lezen dat bij veel virale infecties het virus al overgedragen kan worden nog voordat patiënten symptomen krijgen, en dat de mate van transmissie niet zelden exponentieel stijgt kort voor het ontstaan van symptomen. En als het immuunsysteem het virus effectief bestrijdt daalt de mate van transmissie ook weer snel, simpelweg omdat de "viral load" snel daalt. Soms ben ik blij met al die boeken die ik van kaft tot kaft gelezen heb. Het was een van de eerste keren dat ik werkelijk verbijsterd was door het RIVM dat ijskoud stelde in haar adviezen dat bij "geen symptomen de kans op besmetting nagenoeg nul was. Van welke virologische planeet komen ze bij de RIVM?"