De Society for the Protection of Underground Networks (SPUN) gaat het ondergrondse ecosysteem van schimmels in kaart brengen, om dit beter te kunnen begrijpen en te beschermen. Een internationaal team van wetenschappers gaat in dit kader tienduizend monsters nemen op verschillende plekken in de wereld, ook in Nederland. In Amsterdamse parken en straten brengt Vincent Merckx, onderzoeker bij Naturalis, hiervoor schimmelnetwerken in kaart. Hij ontdekte al eerder dat de bomen in ARTIS verbonden zijn via een erg complex ondergronds schimmelnetwerk. Met het in kaart brengen wil SPUN de netwerken aan kunnen wijzen die het ernstigst bedreigd worden. Met plaatselijke natuurbeschermingsorganisaties wordt vervolgens geprobeerd zogeheten ‘corridors voor het behoud’ van de ondergrondse ecosystemen tot stand te brengen.

schimmelnetwerk