Nog meer mogelijkheden met microwave-extractie

icon.highlightedarticle.dark Tech & Analyse
11 januari 2023
Article image of: Nog meer mogelijkheden met microwave-extractie

Inmiddels is men op laboratoria bekend met de voordelen van oplosmiddelextractie met behulp van een microwavesysteem, zoals significante tijdsbesparing, minder oplosmiddelverbruik en een hoger veiligheidsniveau dan bij de traditionele technieken. Het microwave-extractiesysteem van Milestone, de ETHOS X, maakt extractie van meerdere monsters mogelijk in slechts een paar minuten. Om de inzetbaarheid van de ETHOS X nog verder te vergroten, heeft Milestone de fastEX-24 rotor verder ontwikkeld, resulterend in de nieuwe fastEX-24eT rotor voor 24 monsters. De monstervaten zijn gemaakt uit zeer zuiver PTFE-TFM zodat met meerdere typen oplosmiddelen kan worden gewerkt. Daarin bevinden zicht disposable glazen buizen op Weflon ringen die extractie mogelijk maken met verschillende soorten oplosmiddelmengsel. Het gebruik van disposable buizen vereenvoudigen de algehele workflow, omdat er minder handelingen nodig zijn en een reinigingsstap overbodig is.

Het easyTEMP systeem maakt een nauwkeuring temperatuurregeling mogelijk bij verschillende typen monsters, omdat elk vat apart gemeten wordt.
De fastEX-24eT-rotor biedt dus een hoge mate van flexibiliteit en is geschikt voor de monstervoorbewerkingsstappen voor verschillende analyses, zoals organische verontreinigingen in milieumatrices en de bepaling van verontreinigingen in voedselmonsters.

Bekijk de toepassingsgebiedenicon.arrow--dark

Geschreven door

Logo van:Nog meer mogelijkheden met microwave-extractie

SALM EN KIPP

Als u nieuwe laboratoriumapparatuur gaat aanschaffen, wilt u er natuurlijk zeker van zijn dat deze perfect aansluit bij uw behoeften. Een deskundig advies is daarom onontbeerlijk. Met meer dan 120... Lees meer