Het RIVM heeft op 25 maart jl. de nieuwe ZZS lijst gepubliceerd. De afkorting ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu, omdat deze mogelijk kankerverwekkend zijn, de voorplanting kunnen verstoren of zich in de voedselketen ophopen. De stoffen lood en koper zijn voorbeelden van stoffen die voorkomen op de ZZS lijst. Beleid Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in Nederland Het beleid in Nederland richt zich op het weren van Zeer Zorgwekkende Stoffen uit de leefomgeving. De overheid pakt deze stoffen met voorrang aan ten opzichte van andere chemische producten om het risico voor mens en milieu te minimaliseren. Maakt men binnen uw bedrijf gebruik van stoffen die voorkomen op de ZZS lijst? Dan bent u verplicht om deze te vervangen. Is dat niet mogelijk? Dan bent u verplicht om de uitstoot van deze stoffen te beperken tot het minimum. Update ZZS lijst Het RIVM voorziet de ZZS lijst net als de SZW lijst tweemaal per jaar van een update. Het is belangrijk om op deze momenten direct het register van de gevaarlijke stoffen te controleren op de aanwezigheid van deze stoffen. Op dit moment staan er 1634 stoffen vermeldt op de ZZS lijst. Meer informatie Wilt u meer weten over het beleid Zeer Zorgwekkende Stoffen in Nederland? Hoe het gebruik daarvan beperkt kan worden tot het minimale? Of meer weten over de chemicaliënbeheeroplossingen (o.a. gebruikt door TNO en het RIVM) van ITIS? Neem dan vrijblijvend contact met mij op via het contactformulier. De nieuwe ZZS lijst ontvangen in Excel? Ook dan wil ik u vragen om contact met mij op te nemen.

Geschreven door