Nieuwe SZW-lijst per 1 juli 2024 gepubliceerd via de Staatscourant

icon.highlightedarticle.dark Gevaarlijke stoffen
3 juli 2024
Gevaarlijke stoffen
Gevaarlijke stoffen | Foto: Shutterstock

In Nederland heeft 1 op de 6 werknemers te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Daardoor lopen zij het risico om ziek te worden. Jaarlijks sterven er naar schatting zo’n 3000 mensen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Met 2.100 sterfgevallen per jaar is kanker de meest voorkomende oorzaak. Ter vergelijking: in 2023 kwamen er 684 mensen (bron: CBS) om in het verkeer.

CMR-stoffen herkennen op de werkplek

De afkorting CMR staat voor carcinogeen, mutageen en reproductie toxisch. Blootstelling aan deze stoffen op de werkplek kan op termijn leiden tot kanker, schade aan onze genen of schadelijk zijn voor de voortplanting en het nageslacht.

STOP-strategie

Voor organisaties die gebruikmaken van deze stoffen geldt naast het hanteren van de STOP-strategie ook een aanvullende registratieplicht wanneer het vervangen van een CMR-stof niet mogelijk is.

Het is dan ook belangrijk om te weten hoe je deze stoffen kunt herkennen op de werkplek. Als hulpmiddel publiceert de overheid tweemaal per jaar de SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen.

SZW-lijst per 1 juli 2024

Op 1 januari 2024 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een nieuwe versie van de SZW-lijst gepubliceerd via de Staatscourant. Ten opzichte van de vorige versie, gepubliceerd op 8 januari 2024 zijn 25 wijzigingen doorgevoerd. Hieronder een overzicht van de wijzigingen per categorie.

Nieuwe stoffen op de lijst van kankerverwekkende stoffen en processen

 • N,N-dimethyl-p-toluidine (CAS nummer: 99-97-8)
 • Diuron (ISO) (CAS nummer: 330-54-1)
 • 4-methylimidazool (CAS nummer: 822-36-6)
 • 4-nitrosomorfoline (CAS nummer: 59-89-2)
 • tetrabroombisfenol A (CAS nummer: 79-94-7)

Nieuwe stoffen op de lijst van mutagene stoffen

 • ammoniumdichromaat (CAS nummer: 7789-09-5)
 • dimethylpropylfosfonaat (CAS nummer: 18755-43-6)

Nieuwe stoffen op de lijst van voortplanting giftige stoffen

 • benfluralin (ISO) (CAS nummer: 1861-40-1 )
 • 1,4-benzeendiamine, N,N’-gemengde fenyl- en tolylderivaten (CAS nummer: 68953-84-4)
 • benzyltrifenylfosfonium, zout met 4,4′-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethylideen]bis [fenol] (1:1) (CAS nummer: 75768-65-9)
 • clothianidine (ISO) (CAS nummer: 210880-92-5)
 • (2E)-2-cyaan-N-[(ethylamino) carbonyl]-2-(methoxyimino) aceetamide (CAS nummer: 166900-80-7)
 • Cymoxanil (ISO)2 (CAS nummer: 57966-95-7)
 • dibutyltinmaleaat (CAS nummer: 78-04-6)
 • dibutyltinoxide (CAS nummer: 818-08-6)
 • difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfine oxide (CAS nummer: 75980-60-8)
 • dimethylpropylfosfonaat (CAS nummer: 18755-43-6)
 • reactiemassa van 1-(2,3-epoxypropoxy)-2,2-bis ((2,3-epoxypropoxy)methyl) butaan en 1-(2,3-epoxypropoxy)- 2-((2,3-epoxypropoxy)methyl)- 2-hydroxymethylbutaan
 • loodpoeder: [deeltjesdiameter < 1 mm] (CAS nummer: 7439-92-1)
 • massief lood: [deeltjesdiameter ≥ 1 mm] (CAS nummer: 7439-92-1)
 • 4-methylimidazool (CAS nummer: 822-36-6)
 • tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chloor-chinoxa-linyloxy)fenyloxy]propanoaat (CAS nummer: 119738-06-6)
 • reactiemassa van 4,4′-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl) ethylideen]difenol en benzyl (diëthylamino)difenylfosfonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-(4-hydroxyfenyl)propaan-2-yl] fenolaat (1:1)
 • reactiemassa van 4,4′- [2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl) ethylideen]difenol en benzyltrifenylfosfonium, zout met 4,4′-[2,2,2-trifluor- 1-(trifluormethyl)ethylideen] difenol (1:1)
 • 4,4′-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethylideen] difenol (CAS nummer: 1478-61-1)

Hulp nodig?
Na het lezen van dit artikel een vraag, de SZW lijst in Excel ontvangen of behoefte aan een vrijblijvende demonstratie van Chemwatch of SOFOS 360? Neem dan gerust contact met ons op meer informatie!

Succes met het bijwerken van het register gevaarlijke stoffen!

Direct naar de nieuwe SZW lijst icon.arrow--dark

Geschreven door

Logo van:Nieuwe SZW-lijst per 1 juli 2024 gepubliceerd via de Staatscourant

ITIS

Sinds 1992 is ITIS marktleider op het gebied van informatiesystemen voor chemicaliënbeheer binnen ziekenhuizen, overheidsinstellingen, onderzoekslaboratoria en productiebedrijven. Met de applicaties SOFOS 360 en/of het internationale Chemwatch beschikt uw bedrijf... Lees meer