Heijmans Utiliteit neemt de tweede bouwfase van het Gorlaeus Gebouw van de Universiteit Leiden voor zijn rekening. Het ontwerp komt van INBO|JHK Samenwerkende Architecten. Constructeur is Pieters Bouwtechniek en installatieadviseur is Ingenieursbureau ABT. Voor de laboratoriuminrichting is het bedrijf S+B Rotterdam geselecteerd. Met de start van deze volgende fase wordt de vertraagde bouw van het complex vlot getrokken en kunnen de resterende delen worden afgerond. In Fase 2A wordt de bestaande nieuwbouw van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen onder andere uitgebreid met laboratoria en practicumruimtes, een nieuwe bibliotheek, een grote hoeveelheid onderwijs- en studiefaciliteiten, en er komt een centrale hoofdentree. De komende jaren volgt dan verdere uitbreiding van het bestaande Gorlaeus Gebouw, resulterend in een duurzame, toekomstbestendige en moderne werkomgeving voor studenten en medewerkers. De oplevering staat gepland in 2023. Het oorspronkelijke plan was de nieuwbouw en renovatie nu al zo’n beetje voltooid te hebben. Dat liep anders. De eerste fase van het nieuwe gebouw is in 2016 afgerond en in gebruik genomen. Daarna viel het jaren min of meer stil. Tot en met 2023 wordt nu gewerkt aan fase 2A, waarna het gebouw grenst aan het nog te realiseren Campusplein. Na fase 2A, goed voor 30.500 vierkante meter bruto vloeroppervlak wordt in fase 2B een extra vleugel toegevoegd. Op dat punt zal het complex een oppervlakte beslaan van bijna 100.000 m2.

laboratoriumbouwlife sciencesGorlaeus GebouwS+B Rotterdam