Zwolle, augustus 2018 – Met trots kondigen wij aan dat het RIVM, via een Europese aanbesteding, heeft gekozen voor iLES als nieuw LIMS voor de neonatale hielprikscreening (NHS) ter vervanging van het huidige LIMS-systeem. ”Deze opdracht is een belangrijke mijlpaal in onze ambitie om onze aanwezigheid in de zorgsector te vergroten. De winnende aanbieding bewijst dat onze innovatieve aanpak grote voordelen biedt aan organisaties als RIVM in hun zoektocht naar een flexibeler, configureerbaar en “future-proof” Nhs lims. Omdat ons systeem is gebaseerd op de nieuwste technologieën biedt het onbeperkte schaalbaarheid en verlaagt het de totale kosten voor aanschaf en gebruik”, aldus Oscar Kox, CEO van iVention. De neonatale hielprikscreening is een landelijk screeningsprogramma dat wordt uitgevoerd bij baby ’s in de eerste week na de geboorte. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 170.000 pasgeborenen de hielprik. De hielprikscreening is het langstlopende landelijke screeningsprogramma in de publieke gezondheidszorg in Nederland. Het bloedonderzoek wordt verricht door vijf screeningslaboratoria, waarvan het screeningslaboratorium van het RIVM) fungeert als referentielaboratorium. De screeningslaboratoria zijn verantwoordelijk voor de analyse van het hielprikbloed en een adequate rapportage van de uitslag. Er worden hoge eisen gesteld aan de betrouwbaarheid en de kwaliteit van het bloedonderzoeken. De analyses dienen tijdig en uiterst zorgvuldig te worden uitgevoerd. In juli 2015 heeft de minister van VWS aangegeven om de aanbeveling van de Gezondheidsraad om 14 extra aandoeningen toe te voegen aan het screeningsprogramma, over te nemen. Aangezien het huidige LIMSsysteem niet voldoende is toegerust om deze veranderingen door te voeren, is vervanging noodzakelijk. Daarom publiceerde RIVM een Europese openbare aanbesteding voor de levering, uitvoering en onderhoud van een LIMS voor de neonatale hielprik screening. De Europese aanbesteding voor dit NHS-project startte begin 2017 en uiteindelijk werden 4 aanbieders geselecteerd voor een definitief voorstel en een demonstratie om hun geschiktheid te tonen aan de hand van de RIVM-eisen. Kritische elementen in de levering van de nieuwe NHS-LIMS omvatten onder meer de koppelingen met labapparatuur, de interpretatieregelfunctionaliteit (de beslisregels), en een koppeling met het administratief procesondersteunend systeem. De volledige digitalisering van de informatie van de hielprikkaart met een mobiele app, waarmee de huidige papieren informatiedrager (de hielprikkaart) voor dit doel kan worden vervangen, is bepaald als een potentiële toegevoegde waarde voor de nabije toekomst. Uitkomst van de aanbestedingsprocedure is dat iVention de best gekwalificeerde partner is gebleken voor deze opdracht. Daarmee krijgt iVention het vertrouwen van RIVM voor de automatisering van de neonatale hielprikscreening (NHS) voor de komende zes jaar. De overeenkomst is ondertekend op 5 juli bij het RIVM in Bilthoven.