Het tiende lid van Artikel 1 van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving wordt gewijzigd. Deze wijziging heeft als doel dat er meer differentiatie komt in de hoogte van boetes bij een bedrijfsongeval. Dit is door de Staatscourant op 22 juli jl. bekend gemaakt. De wijziging Voorheen gold bij het bepalen van een boete een vermenigvuldigingsfactor. Wanneer een overtreding van de Arbowet leidde tot blijvend letsel of ziekenhuisname werd de boete met factor vier vermenigvuldigd. Leidde de overtreding tot de dood van het slachtoffer? Dan werd de boete vermenigvuldigd met factor vijf. De wijziging heeft tot doel meer differentiatie aan te brengen in de hoogte van boetes in geval van bedrijfsongevallen. Is er in de toekomst bij overtreding van de Arbowet sprake van blijvend letsel en ziekenhuisopname? Dan wordt de hoogst mogelijke vermenigvuldigingsfactor toegepast. Toevoeging (extra) lid 16 aan artikel 1 Naast de wijziging wordt er na het vijftiende lid nog een extra lid toegevoegd. In aanvulling op of in afwijking van de leden drie tot en met vijf en zeven tot en met elf, kan het bedrag van de boete worden verhoogd of verlaagd totdat deze evenredig is en daarmee passend en geboden.

Geschreven door