De nieuwe Eppendorf Protein LoBind Conical Tubes zijn in het bijzonder ontwikkeld voor toepassingen in onderzoekssituaties waar sprake is van lage proteïneconcentraties en waarbij sampleherstel van vitaal belang is voor de analyseresultaten. Voorbereidingen met en opslag van proteïnes gaan gepaard met zeer kritische stappen in een breed toepassingsveld aan laboratoriumapplicaties. Niet-specifieke absorptie van proteïnemoleculen of peptiden aan het polymeeroppervlak van lab consumables kan aanzienlijk bijdragen aan het verlies van samples en zo resultaten van experimenten beïnvloeden. Eppendorf Protein LoBind Conical Tubes bevatten een unieke tweecomponenten-polymeermix die een hydrofiel oppervlak creëert en optimale herstelresultaten voor waardevolle samples garandeert. Dit leidt tot een stabielere proteïneconcentratie en op zijn beurt meer reproduceerbare en betrouwbare resultaten. Het nieuwe amber tube materiaal combineert effectieve bescherming van lichtgevoelige samples met een hoge transparantiegraad. Deze innovatieve materiaalcompositie biedt niet alleen een betere zichtbaarheid voor het vulniveau in de tube, maar beschermt ook tegen energierijk licht in het lagere golflengtebereik. Hierdoor kunnen gebruikers de inbrengdiepte van pipetpunten goed controleren en het risico op verontreiniging minimaliseren.

Geschreven door