Laboratoria functioneren in meerdere opzichten heel anders dan bedrijven. En dat geldt zowel voor onderzoekslaboratoria als voor commerciële labs. Tenminste, dat is de mening van Kim Vissers, R&A key accountmanager bij Air Liquide. “Het is inderdaad zo dat laboratoria hun eigen prioriteiten hebben en dat ze onder meer op vlak van service andere verwachtingen en wensen hebben dan de traditionele Air Liquide klanten”, verduidelijkt Kim Vissers. Daarom houdt Air Liquide’s R&A-afdeling (Research & Analysis) zich specifiek bezig met het servicen van R&D centra, universiteiten en commerciële laboratoria. “Vanzelfsprekend levert de R&A-afdeling alle benodigde pure gassen en gasmengsels (zie verderop) voor laboratoria, maar we onderscheiden ons vooral door ons unieke serviceprogramma. Laboranten maximaal ontzorgen, dat is onze missie.”