LabNL 2021, oorspronkelijk gepland van 28 tot en met 30 september, kan dit jaar geen doorgang vinden in de Jaarbeurs, zo hebben de betrokken FHI-besturen besloten. De beursorganisatie richt zich nu op het mogelijk organiseren van een fysieke editie van LabAnalyse in november. In het voorjaar ligt de focus op het organiseren van fysieke edities van LabAutomation en het Life Science Event.

Goede beurservaring

Na eerdere onzekerheid over het uitstel van LabNL, hebben de voorzitters de knoop doorgehakt en moeten besluiten de vakbeurs voor de laboratoriumwereld niet fysiek door te laten gaan. Er is momenteel te veel onzekerheid over de regelgeving rondom de coronaproblematiek richting het najaar. Daar speelt met name de 1,5 meter maatregel een belangrijke rol: de bezoekers, exposanten en leden kunnen zo geen goede beurservaring opdoen.

Hybride vorm

De organisatie mikt op een fors bezoekersaantal en de deels nog van kracht zijnde maatregelen zijn in dat kader niet gunstig. Daarnaast geeft een enquête gehouden onder de exposanten een gemengd positief beeld over een beurs in hybride vorm of in fysieke vorm in november.

We werken aan fysieke edities van LabAutomation en het Life Science Event
Linda Bos

LabAutomation, Life Science en LabAnalyse

Momenteel bekijkt de organisatie de mogelijkheden om een groot deel van het conferentieprogramma aan te bieden in een aantal eendaagse events. Linda Bos, woordvoerder van de FHI. licht toe: “We werken aan fysieke edities van LabAutomation en het Life Science Event in het voorjaar van 2022. De conferentieprogramma’s van LabNL integreren we in deze events. Inschrijving voor deze events is al geopend. Daarnaast onderzoeken we of we in november het lezingenaanbod rondom het thema analyse aan kunnen bieden in een fysieke editie van het LabAnalyse event. De teleurstelling bij de organisatie is uiteraard groot dat LabNL 2021 niet kan plaatsvinden.”

LabNLLabAutomationLabAnalyse