De opslag van gevaarlijke stoffen in laboratoria kan beter gewaarborgd worden met een web-based monitoringsysteem dat signaleert, alarmeert, inspecteert en terugkoppelt en alle relevante gegevens vastlegt in de cloud. Lekkages en de daarmee verbonden risico’s worden zo ontdekt voordat het te laat is.

Redactie: Marjan Hammink | beeld: DENIOS

Monitoringsystemen in de cloud zijn dé manier om onder meer lekkages en veiligheidsrisico’s tijdig te ontdekken bij de opslag van gevaarlijke stoffen in het lab. Zonder online-applicaties is dit haast niet meer te doen, zeker niet 24/7. Immers, overzicht houden op verschillende opslaglocaties voor gevaarlijke stoffen is een flinke opgave. Is er voldoende personeel aanwezig om lekkage of temperatuurswisselingen in gevoelige materialen snel te signaleren? Veiligheidsexperts kunnen niet overal tegelijk zijn, dus wie inspecteert de opvangbakken deze week? Het door Denios ontwikkelde Connect-systeem biedt 24/7 ondersteuning bij deze terugkerende monitoring-taken, het reageren in een noodsituatie of het tijdig in gang zetten van tegenmaatregelen voordat grote schade of productiestilstand optreedt.

Cloud-opslag

Connect werkt met opslagsystemen voor gevaarlijke stoffen die zijn uitgerust met compatibele sensoren, dus ook met het SpillGuard Connect-lekkagewaarschuwingssysteem. De statusgegevens van alle Connectproducten zijn opgeslagen in de cloud, zodat ze makkelijk opvraagbaar zijn voor de audit-verantwoording. Binnen een ruimtesysteem kan de geautoriseerde gebruiker zelf – aan de hand van vooraf ingestelde parameters – via het dashboard bepalen voor wie, waar en wanneer welke informatie beschikbaar moet zijn. Staat de deur van een magazijn voor gevaarlijke stoffen langer dan 10 minuten open? Overschrijdt de temperatuur het ingestelde maximum? De gebruiker kan direct tegenmaatregelen (laten) nemen.

Set & forget

Het Connect-waarschuwingssysteem maakt gebruik van een of meerdere specifiek daarvoor ontworpen SpillGuards. Deze meten 11 cm in diameter en zijn volledig zelfvoorzienend. Er is geen externe stroomvoorziening nodig en ze zijn meteen inzetbaar volgens het ‘set-and-forget’-principe. Na activering geeft de schijf regelmatig een rood optisch signaal als teken dat hij goed werkt. Daar waar de conventionele SpillGuards een duidelijk akoestisch en optisch alarm afgegeven, gaat de Connect-versie een stap verder. In geval van een lekkage geeft hij voor de directe omgeving eveneens de genoemde signalen, maar stuurt deze ook direct een bericht per SMS en/of e-mail naar de aangewezen contactpersoon of -personen. Bovendien is via de webapplicatie Denios Connect 24/7 te controleren wat de omgevingstemperatuur en de laadtoestand van de batterij is. De Connect-uitvoering is geschikt voor EX-zone 0, waar de ‘doorsnee’ uitvoering geschikt is voor EX-zone 1 en alle gasgroepen.

De app voldoet aan de AVG en wordt voortdurend (extern) gecontroleerd via pentesten
Denios

Gegevensbescherming

Connect functioneert met de zogeheten narrowband IoT-technologie, een relatief nieuwe standaard die ook op moeilijke locaties, zoals kelders of in metalen kasten, een goede ontvangst garandeert en daarbij een goede netwerkdekking heeft. Bij een cloud-oplossing is meteen de vraag aan de orde naar de omgang met gevoelige klantgegevens. De applicatie voldoet in dit kader aan de AVG, en wordt voortdurend (extern) gecontroleerd, ook via penetratietesten. Het monitoringssysteem werkt nu met de Spillguard Connect en het is de bedoeling om meerdere systemen te koppelen, zoals bijvoorbeeld de zogeheten ruimtesystemen. Dit zijn met name de warmtekamers, betreedbare brandcompartimenten en brandwerende palletopslag. Denk daarbij aan de controle van afzuiging, temperatuur, relatieve vochtigheid, deuropeningen, verlichtingen. Na de koppeling met de ruimtesystemen volgen koppelbare veiligheidskasten, luchttechnische oplossingen en nood- en oogdouches.

SpillGuard Connect lekdetectie systeem SPECS

• Innovatief, compact en autonoom lekdetectiesysteem • Volledig zelfvoorzienend – geen accessoires nodig • Geschikt voor EX-zone 0 en voor alle gasgroepen • Flexibel inzetbaar • Binnen enkele seconden in bedrijf • Melding per SMS en/of e-mail bij lekkage • Realtime aflezen • Akoestisch en optisch alarm • Regelmatig optisch signaal • Levensduur ongeveer 5 jaar

Interconnectiviteit

In de toekomst wordt het mogelijk om meerdere systemen met Connect te verbinden, zoals: • Andere reeds functionerende Spillguards • Ruimtesystemen, zoals warmtekamers, betreedbare brandcompartimenten, brandwerende palletopslag etc.) voor de controle van afzuiging, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, deuropeningen, verlichtingen etc. • Veiligheidskasten, luchttechnische oplossingen en nood- en oogdouches.

monitoringsysteemLabchemicaliën24/7