Air Liquide is vandaag op meerdere terreinen aan de slag om bedrijven een passend antwoord te kunnen bieden op de uitdagingen van morgen. Die uitdagingen hebben te maken met technologische evoluties, maar ook met het streven naar een duurzamere samenleving. Nieuwe milieuwetgeving heeft praktische implicaties “Als we succesvol willen inspelen op de noden van morgen, moeten we natuurlijk precies weten hoe die noden eruitzien”, verduidelijkt Jack de Jong, Market Manager Research & Analysis bij Air Liquide. “Daarom maken we deel uit van een aantal belangrijke werkgroepen in verschillende industriële segmenten. Die werkgroepen houden zich onder meer bezig met de impact van nieuwe milieuwetten. We zoeken daarbij naar methodes om de verplichtingen die uit die wetten volgen op een elegante en praktische manier te implementeren in productieprocessen.” Hoogwaardige kalibratiegassen worden stilaan onmisbaar Kalibratiegassen spelen een cruciale rol bij dit alles. Dat komt omdat ze in veel gevallen noodzakelijk zijn om nieuwe ontwikkelingen en technologieën te testen en om na te gaan of deze voldoen aan huidige en toekomstige regels en wetgevingen. En vermits er steeds hogere eisen gesteld worden aan de meetmethodes, moeten de kwaliteiten van de kalibratiegassen voortdurend verbeterd worden. Air Liquide produceert uitzonderlijk hoogwaardige kalibratiegassen – vaak op maat van de klant –, die precieze en consequente metingen mogelijk maken. Daarnaast beschikt Air Liquide over een team van specialisten dat klanten helpt om hun testprocedures uit te bouwen of te verbeteren. Dicht bij huis “Air Liquide heeft meerdere vestigingen in de Benelux, waarvan de productiefaciliteit in Breda in deze context de belangrijkste is. Deze beschikt over een ISO-17025 accreditatie, wat betekent dat de kalibratiegassen die er gemaakt worden geschikt zijn voor de meest kritische toepassingen. Dankzij deze vestiging kunnen wij de benodigde kalibratiegassen snel leveren, in heel de Benelux.”