Het bijhouden van de SZW-lijst is wettelijk verplicht. Hierop staan stoffen welke op (lange) termijn schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid. Daarnaast moet ook de ZZS inventarisatie aan het einde van dit jaar gereed zijn. Heeft u inzichtelijk welke chemische producten binnen uw bedrijf, organistatie of instelling voorkomen op deze lijsten? Waarom is het bijhouden van deze lijsten zo belangrijk? Tweemaal per jaar publiceert de overheid de nieuwe SZW- en ZZS-lijst. Doel van het overheidsbeleid is deze stoffen zoveel als mogelijk te weren uit de leefomgeving. Waarom? Deze stoffen kunnen op (lange) termijn schadelijk zijn voor de gezondheid en/of het milieu. Aanvullende verplichtingen Komt een chemisch product binnen uw bedrijf, organisatie of instelling voor op één van deze lijsten? Dan heeft u aanvullende verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan de verplichte CMR registratie op persoonsniveau en de vervangingsplicht. Is vervanging niet mogelijk? Dan bent u verplicht om te motiveren waarom vervangen niet mogelijk is. Stuur mij de meest recente lijsten Wilt u de meest recente SZW-lijst en ZZS-lijst ontvangen? Dan kunt u contact met mij opnemen via de contactbutton. Graag even aangeven in welk bestandsformaat u deze lijst wilt ontvangen.

Geschreven door