Groene scheidingstechnologie met SFC

icon.highlightedarticle.dark Tech & Analyse Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Groene scheidingstechnologie met SFC

Blikvanger bij BRS is de ACCQPREP SFC: groene preparatieve SFC, een superkritische vloeistofchromatografische oplossing voor chirale of achirale zuiveringen. Een belangrijk principe voor groenere chemie en processen bestaat erin optimaal te voldoen aan de behoefte en de overmaat tot een minimum te beperken. Preparatieve SFC, met in het bijzonder de ACCQPrep SFC van Teledyne ISCO, vermindert het gebruik van organische oplosmiddelen aanzienlijk.

Koolstofdioxide vervangt immers het zwakke oplosmiddel dat in traditionele normale fase chromatografie wordt gebruikt. Bovendien daalt de hoeveelheid oplosmiddel die uit de gezuiverde verbindingen wordt verwijderd, aangezien gasvormig CO2 wordt gescheiden van het mengsel in de gepatenteerde GLS (Gas Liquid Separator). Tot slot kan koolstofdioxide, dat door andere processen wordt gegenereerd en opgevangen, een tweede leven krijgen binnen deze scheidingstechniek.

Twee gepatenteerde ontwikkelingen door Teledyne ISCO brengen bij deze applicatie groene chemie naar een nieuw niveau. Enerzijds is er de ‘Focused Gradient Generator’ die voor snelle, efficiënte en reproduceerbare gradiënten zorgt, waarbij het onnodige gedeelte van het gradiëntprofiel wordt geminimaliseerd. Anderzijds is er de ‘stacked injection tool’ die zorgt voor een maximale monsterbelading om meer te kunnen zuiveren in minder tijd.

Geoptimaliseerde gradiëntmethoden maximaliseren de efficiëntie en maken zuivering met een grotere monsterbelading mogelijk. Tegelijkertijd worden het afval en de hoeveelheid gebruikte oplosmiddelen tot een minimum beperkt.

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Abonneren icon.arrow--dark