In Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen dagelijks te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Zij lopen daardoor het risico om ziek te worden. Jaarlijks sterven er naar schatting 4.100 aan beroepsziekten. Daarvan sterven ruim 3.000 mensen door stoffenblootstelling. Jaarplan 2020 Inspectie SZW In het eerder door ons gecommuniceerde jaarplan is terug te lezen dat de overheid zich gaat richten op het terugdringen van beroepsziekten door stoffenblootstelling. Het uitgangspunt daarbij is dat bedrijven gaan voldoen aan het 4-stappenmodel, opgesteld door de Inspectie SZW. Gratis Webinar Wereldwijd maken ruim 5.000 bedrijven gebruik van Chemwatch om veilig(er) te werken met gevaarlijke stoffen op het lab. Ook in Nederland maken een groot aantal bedrijven gebruik van deze applicatie. Niet alleen om te voldoen aan wet- en regelgeving, maar zeker om de medewerkers goed voor te kunnen lichten over de gevaren en risico`s die werken met een gevaarlijke stof met zich mee kan brengen. Altijd al eens willen weten hoe je Chemwatch kunt gebruiken om veilig te werken met gevaarlijke stoffen op het lab? Of benieuwd hoe je de applicatie kunt gebruiken om invulling te geven aan het 4-stappenmodel? Neem dan via de button contact met ons op om deel te nemen aan de gratis webinar. Tijd en datum gratis webinar Vrijdag 3 april van 10.00 - 11.00 uur verzorgen de accountmanagers Wesley Jacobs en Geoffrey de Vlaam de gratis webinar. Deze webinar is geschikt voor geïnteresseerden en gebruikers van de applicatie. Tot dan.

Geschreven door