3-MCPD, Glycidol en hun vetzuuresters zijn verontreinigingen, die ontstaan tijdens de productie van eetbare oliën en vetten. Omdat deze verontreinigingen mogelijk kankerverwekkend zijn voor de mens, zijn er regels en voorschriften opgesteld voor de dagelijkse innamewaarden en de maximumgehaltes in eetbare oliën. Verschillende analysemethoden zijn beschikbaar voor de bepaling zoals ISO 18363-1, AOCS Cd 29c-13 en DGF C-VI 18 (10). <b>Systeem Configuratie</b> Een Gerstel case study beschrijft hoe de bepaling van 3-MCPD en Glycidol in eetbare oliën volgens ISO 18363-1 volledig te automatiseren is. Voor deze studie is de geautomatiseerde monstervoorbereiding uitgevoerd op een Gerstel multiPurpose Sampler in DualHead uitvoering voorzien van de Quickmix: een belangrijke module voor het mixen tijdens de vloeistof / vloeistof extractie stappen. Voor de vereiste verdamping van de monsters tijdens derivatisering is de Gerstel mVap ingezet, die het overtollig derivatiseringsreagens automatisch verwijdert en zo de analyse stabiel houdt. Het monster wordt vervolgens geïnjecteerd via een gekoeld injectiesysteem CIS 4 PTV. Voor scheiding en detectie is een Agilent 7890 Gas chromatograaf gekoppeld aan een Agilent 5977 MSD toegepast. De studie toont aan dat methode ISO 18363-1 kan worden geautomatiseerd met behulp van de Gerstel mps en dat de verkregen resultaten goed correleren met referentiegegevens. Deze methode is vergelijkbaar met twee andere veelgebruikte methoden: AOCS Cd 29c-13 en DGS C-VI 18 (10). De uitstekende relatieve standaardafwijkingen voor het complete proces, inclusief GC / MS-analyse, pleiten voor automatisering van deze bepaling. Bezoek de stand van Da Vinci Laboratory Solutions tijdens WoTS 2018 in Hal 7voor meer informatie over deze toepassing.