Omdat betrouwbare testresultaten beginnen bij kennis van juist gekalibreerde apparatuur en besef van kwaliteit, wordt hier tijdens de beurs World of Technology & Science 2016 uitgebreid aandacht aan gegeven in de X-pedition Kalibratie & Kwaliteit.<br /> <br />Kalibratie en kwaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet alleen de uitvoering van een analyse of testmethode moet tegenwoordig aan strikte kwaliteitseisen voldoen, ook alles wat daar om heen zit, zoals de apparatuur, de methode zelf, de uiteindelijk verkregen resultaten en de betrokken persoon. In deze X-pedition wordt kennis gedeeld over kalibreren, valideren en normeringen voor de kwaliteit in het labonderzoek. Door de zes deelnemende stands te bezoeken ontvangt de bezoeker informatie over de wijze van kalibreren, onderhoud, valideren, accrediteren, nauwkeurigheid en normeringen. Partijen als Avans+, Gilson, Lab-Qacademy, Mettler Toledo, NovaVeth en Sigma-Aldrich Chemie zijn betrokken bij deze X-pedition. Bij elke stand komt een ander onderwerp aan bod en wordt hierover een kennisvraag gesteld. Na afloop krijgt de deelnemer een presentje. <br /> <br />Op donderdag 6 oktober vindt ook het Kalibratie & Kwaliteit seminar plaats. Circa zes sprekers vertellen over de actuele ontwikkelingen rondom accreditatie, kalibratie en normeringen. Denk aan de norm CCKL ISO 15159, waarover een ervaringsdeskundige toelicht hoe het overgangstraject en de implementatie is verlopen. Maar ook specialisten van accreditatie-instituten delen kennis en ervaringen. <br /> <br />Meer informatie is beschikbaar op de website, daar is het ook mogelijk om kosteloos ter registreren voor zowel het seminar als de X-pedition.