De ontwikkelingen in de analytische chemie volgen elkaar in rap tempo op. Complexe technieken zoals gaschromatografie - massaspectrometrie (GC-MS) en vloeistofchromatografie - massaspectrometrie (LC-MS) lijken de norm te zijn geworden, in plaats van de uitzondering. Via onderwijsprogramma's worden studenten getraind in het begrijpen en beheersen van deze geavanceerde analytische technieken. Veel studenten doen persoonlijke ervaring op via hun (afstudeer) projecten. Toch is er een kloof tussen de praktijk in de academische wereld en in het echte leven. In het echte leven zijn mensen niet op zoek naar technieken. In plaats daarvan proberen ze monsters te analyseren en problemen op te lossen. Voor een deel wordt dit aangepakt door de COAST-talentprogramma's, waarin beroepsgerichte BSc (HLO) en academische MSc-studenten worden blootgesteld aan een veel breder scala aan technieken en problemen dan een enkele instelling kan dekken. Ondanks al deze onderwijsprogramma's kunnen studenten nooit 100% voorbereid zijn op de grote verscheidenheid aan taken die hen te wachten staan in de praktijk. Elke taak heeft zijn eigen eisen, gerelateerd aan de soorten vragen, de behandelde monsters en de beperkingen van de organisatie. Tijdens het LabAnalyse event geven prof. Peter Schoenmakers en Mimi den Uijl van de UvA een duo-presentatie over de aansluiting van onderwijs op de praktijk. Heeft u interesse in dit onderwerp en wilt u deze lezing bijwonen? Schrijf dan nu in voor een bezoek aan dit event via de website.