In april verschijnt de nieuwe druk van het boek Statistiek, validatie en meetonzekerheid voor het laboratorium. Dit boek verschaft een laboratoriummedewerker de hulpmiddelen voor een juiste toepassing van de statistische technieken die hij bij zijn dagelijkse werkzaamheden nodig heeft. Het bevat alle statistische basistechnieken voor het laboratorium en veel praktijkvoorbeelden. Het boek heeft een uitgebreide inhoudsopgave, een register, tabellen en samenvattingen per hoofdstuk. Bestelbaar bij Uitgeverij Syntax Media, ISBN 9789491764363, Prijs 58,-

Geschreven door