Conform de ISO 15189-norm voor medische laboratria en de ISO 17025-norm voor testlaboratoria, moet meetapparatuur die voor testen wordt gebruikt en die een significante invloed hebben op de nauwkeurigheid of geldigheid van het resultaat worden gekalibreerd volgens (inter)nationale standaarden (requirement 5.3.1.4 van ISO 15189: 2012 / requirement 6.4.5 & 6.4.6 van ISO 17025: 2017). CYCLERtest biedt unieke, on-site kalibratieservice. De voordelen: •U voldoet aan de ISO 15189- of ISO 17025-kwaliteitseisen •De temperatuurkalibratie is herleidbaar tot (inter)nationale kwaliteitsnormen •U ondersteunt betrouwbare en reproduceerbare (q)PCR-resultaten •De service geldt voor alle modellen van alle merken thermal cyclers en dry heating block incubators •Uw apparatuur is minder dan 40 minuten buiten gebruik Doordat wij onafhankelijk zijn van iedere thermal cycler-fabrikant, is CYCLERtest wereldwijd het enige gekwalificeerde kalibratielaboratorium dat real-time PCR-apparatuur kan kalibreren onder ISO 17025. Thermal cycler-fabrikanten kunnen geen metrologisch herleidbare kalibraties uitvoeren, mede omdat ze niet onafhankelijk zijn.