Veilig werken in het laboratorium

icon.highlightedarticle.dark Veiligheid
234 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Veilig werken in het laboratorium

Een grote verscheidenheid aan gevaarlijke stoffen wordt in laboratoriumomgevingen op verschillende manieren gebruikt. Dit leidt tot talrijke potentiële gevaren – van brand- en explosiegevaar, via gezondheidsrisico’s door orale blootstelling, tot oog- en huidrisico’s door bijtende en irriterende stoffen. Het verminderen van de risico’s van gevaarlijke stoffen in uw laboratorium heeft altijd hoge prioriteit.

Voorkom calamiteiten met een van onze oplossingen voor uw laboratorium. Dit kan dankzij een opslag van gevaarlijke stoffen in voorzieningen die aan de wettelijke voorschriften voldoen. Voor de handling van gevaarlijke stoffen, van laboratoriumflessen tot apparatuur voor doseertaken – alles wat u nodig heeft voor het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen.

Laboratoriumproductenicon.arrow--dark

Geschreven door

Logo van:Veilig werken in het laboratorium

DENIOS BV

Visie en missie: Het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen is cruciaal bij het minimaliseren van risico’s voor ons milieu en uw medewerkers. Bovendien draagt het bij aan een leefbare maatschappij... Lees meer