Een grote verscheidenheid aan gevaarlijke stoffen wordt in laboratoriumomgevingen op verschillende manieren gebruikt. Dit leidt tot talrijke potentiële gevaren – van brand- en explosiegevaar, via gezondheidsrisico’s door orale blootstelling, tot oog- en huidrisico’s door bijtende en irriterende stoffen. Het verminderen van de risico's van gevaarlijke stoffen in uw laboratorium heeft altijd hoge prioriteit. Voorkom calamiteiten met een van onze oplossingen voor uw laboratorium. Dit kan dankzij een opslag van gevaarlijke stoffen in voorzieningen die aan de wettelijke voorschriften voldoen. Voor de handling van gevaarlijke stoffen, van laboratoriumflessen tot apparatuur voor doseertaken – alles wat u nodig heeft voor het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen.

Geschreven door
veiligheidbrandgevaarexplosiegevaar