De grote maatschappelijke uitdagingen zoals gezond ouder worden, klimaatverandering, voedselveiligheid en waterkwaliteit behoeven inzet van geavanceerde analytische wetenschap en technologie. De huidige stand van de techniek op dit gebied is niet voldoende om de innovaties die nodig zijn om de uitdagingen aan te gaan tot wasdom te brengen. Investeringen in de analytische wetenschap en technologie zijn daarom cruciaal. Oscar van den Brink van TI-COAST geeft in zijn afsluitende presentatie een toelichting op diverse initiatieven op dit gebied. Aan de high-end kant zullen we moeten inzetten op verhoging van resoluties (chemisch, temporeel en spatieel), non-invasieve technieken en multimodale methoden. Denk aan de gedetailleerde karakterisering van grote hoeveelheden micro- en nanodeeltjes in een suspensie, water- of bloedmonster. Tegelijkertijd willen we overal en altijd alles kunnen meten. Denk aan een vliegende massaspectrometer die lucht kwaliteit meet. Dit vereist significante investeringen in miniaturisering, sensoriek en robuustheid van meetmethoden. Recente inspanningen van de Community of Innovation voor Analytische wetenschap en technologie hebben onder andere geleid tot initiatieven in het kader van publiek-private samenwerking en van de Nationale Wetenschaps Agenda. Oscar van den Brink van TI-Coast licht in zijn presentatie deze initiatieven toe. Schrijf nu in voor een bezoek aan LabAnalyse 2017.