Het 3Rs-Centre Utrecht Life Sciences nodigt je uit voor dit 3R-symposium ”Improving Science, Advancing Animal Welfare - Towards better In Vitro Practices”. Wil je weten wat er in de nieuwe OECD Guidance Document on Good In Vitro Method Practices (GIVIMP) staat? Wat de problemen zijn met het gebruik van FCS/FBS in celkweek? Welke alternatieven er zijn? Kom dan op 1 juni naar Eindhoven.