Genetische testen worden steeds meer standaard. Het natte lab proces deel wordt uitbesteed bij partner leveranciers, die met grote volumes hoge kwaliteit tegen lagere kosten leveren. De test instrument leveranciers versterken deze ontwikkeling door op een beperkt aantal locaties in de wereld de lab productie samen met consortia van klanten te optimaliseren. De kwaliteitsborging blijft een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De Europese privacy wetgeving (GDPR), de eisen aan de informatiebeveiliging (NEN/ISO) en de continue kwaliteitsverbetering vragen om een data driven lab proces en cultuur. Tijdens LabAutomation 2018 geven Bert Eussen, data beheerder ErasmusMC Klinische Genetica en Peter Walgemoed van Carelliance een presentatie over de aanpak van Dynamic Shared Standard Operating Procedures die het gehele proces van data creatie tot aan data uitlevering bestrijken. Inschrijven voor deze presentatie kan nog via de website van LabAutomation.