Sensoren bieden veel mogelijkheden om blootstelling op de werkvloer in kaart te brengen, waardoor we de blootstelling beter kunnen beheersen en gezondheidsgerelateerde klachten kunnen voorkomen. Maar ze verzamelen ook veel data die betrekking hebben op personen. TNO heeft infobladen ontwikkeld die beschrijven hoe sensoren kunnen worden gebruikt op werkplekken waar met (chemische) stoffen wordt gewerkt. Ze beschrijven wat de voor- en nadelen ervan zijn en welke mogelijke vraagstukken op het gebied van ethiek en privacy dat oproept. Met behulp van deze infobladen kunnen werkgevers en werknemers zich gezamenlijk voorbereiden op de inzet van sensoren op de werkplek. Infoblad 1: Blootstellings- sensoren Infoblad 2: Sensoren als detector Infoblad 3: Stationaire blootstellingssensoren Infoblad 4: Blootstellingssensoren met indoor location tracking Infoblad 5: Persoonlijke blootstellingssensoren Infoblad 6: Persoonlijke blootstellingssensoren met techniek om context te meten TNO onderzoekt de mogelijkheden van sensoren op de werkplek om tot effectievere preventie te komen en wil graag in samenwerking met belanghebbenden aan technische en organisatorische oplossingen hiervoor werken. De infobladen zijn te downloaden via de website van TNO.