De SP209 serie is een atmosferische monsterpomp voor het opzuigen en opvangen van chemische stoffen in de atmosfeer in thermal desorption tubes. Het is mogelijk om twee tubes tegelijk te beladen door middel van 2 aparte pompen en 2 mass flow controllers. Er zijn 2 versies beschikbaar: SP209-100Dual en SP209-1000Dual. Type 1000 komt overeen met de monsternamepatroon waarvan de zuigweerstand door formaldehyde en VOC met één set (20-1000 ml/min) sterk kan verschillen. 100 type is zeer nauwkeurig in een laag stroomsnelheidsbereik en geschikt voor thermische desorptie (2-100 ml/min). Het aanzuigvermogen van pompen is aangepast om bemonstering met een stabiel debiet uit te kunnen voeren, aangezien het een functie heeft dat het ingestelde debiet wordt gehandhaafd, zelfs als de aanzuigweerstand van trappingsmateriaal of patroon wordt gewijzigd.

Geschreven door
pompenthermische behandelingsdesorptieGL Sciences