QAducation heeft de Cedeo-erkenning

icon.highlightedarticle.dark Management
Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: QAducation heeft de Cedeo-erkenning

⏹ Wat houdt de Cedeo-erkenning in?
Cedeo heeft de klanttevredenheid voor ons onderzocht. Hiervoor heeft Cedeo onze cursisten benaderd met een aantal gerichte vragen over hun ervaringen met QAducation. Hoe waarderen zij de samenwerkingsrelatie, de dienstverlening en de prestaties? Centraal staat daarbij telkens de vraag in hoeverre wij erin geslaagd zijn om gewekte verwachtingen en gedane beloften daadwerkelijk waar te maken. Pas bij een hoge mate van tevredenheid onder de ondervraagde referenten over de verschillende stappen in het voor-, uitvoerings-, en natraject én indien QAducation voldoet aan de vereiste basiscriteria rondom kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid, komen we in aanmerking voor Cedeo-erkenning. Tenminste 80% van de benaderde referenten dient zich uit te spreken in termen van ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’.

⏹ Kwaliteit
Naast dat het onze missie is om kwaliteitszorg begrijpelijk en toepasbaar te maken voor test- en kalibratielaboratoria, medische laboratoria en inspectie-instellingen in de Benelux, hebben wij kwaliteit ook voor onszelf hoog in het vaandel staan. Om te weten hoe de cursisten ons waarderen, krijgen ze na iedere cursus een evaluatieformulier. Natuurlijk zijn we er blij mee dat die veelal positief ingevuld worden en gaan we aan de slag met eventuele verbeterpunten. Maar hoe tevreden zijn onze klanten nu eigenlijk? Cedeo heeft dit voor ons onderzocht met een onafhankelijk onderzoek.

⏹ 100%
Ons resultaat? Maar liefst 100% van de door Cedeo benaderde cursisten heeft aangegeven ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’ te zijn.
Een heel mooi resultaat waar wij erg trots op zijn.

⏹ Wat cursisten zeggen over onze docenten
“De docent was van hoog niveau. Hij heeft zelf wat boeken geschreven. Hij is een autoriteit op het vakgebied”, “De docent wist de stof goed over te brengen. Iedereen kreeg voldoende persoonlijke aandacht”, “De docent was heel duidelijk. Hij kon zich goed verplaatsen in andere situaties” en “De docenten hebben voldoende praktijkervaring. Zij kunnen veel vanuit hun ervaring putten en weten de stof goed over te brengen”.

⏹ De puntjes op de ‘i’
Alle referenten zeggen ’tevreden’ tot ‘zeer tevreden’ te zijn over de trainingen/cursussen die zij bij QAducation hebben gevolgd. Dertig procent geeft ons zelfs de hoogste score voor onze trainingen/cursussen met open inschrijving. Zeventig procent geeft als eindscore ’tevreden’. Als pluspunten noemt men het brede opleidingsaanbod, de kwaliteit van de uitvoering en de kwaliteit van de docenten. Er worden geen verbeterpunten genoemd. Alle referenten zijn zonder meer bereid de trainingen van QAducation aan te bevelen aan anderen of hebben dat al eens gedaan. Anderen overwegen een vervolgtraining af te nemen. Tot slot een uitspraak van een zeer tevreden referent: “Het is prettig zakendoen met QAducation. Het verloopt altijd soepel. Het zijn prettige trainingen. Door de trainingen kan ik de puntjes op de ‘i’ zetten in mijn werk.”

Het volledige rapporticon.arrow--dark

Geschreven door

Logo van:QAducation heeft de Cedeo-erkenning

QAducation bv

QAducation: maak kwaliteitszorg begrijpelijk en toepasbaar Lees meer