Een audit dient te leiden tot een effectief verbeterproces. Door een constructief kritische audittechniek toe te passen stimuleer je de positieve ervaringen van de auditee. Een dergelijke manier van ‘toetsen’, oftewel ‘onderzoeken’ vormt een meer ontvankelijke basis om zaken die minder goed gaan te bespreken als kansen voor (verdere) verbetering. Deze audittechniek en vaardigheden kunnen vlot toegepast worden op elk normenkader. Hieronder worden enkele voorbeeldvragen meegegeven die u kunt stellen ter bevordering van commitment in het auditproces. Deze zijn opgedeeld in drie blokken. 1.Vragen gericht op het ontdekken van de ‘kwaliteiten’ van de organisatie. •Welke punten lopen goed in dit proces (of op deze werkplek)? •Waar ben je in het bijzonder trots op? •Naar jouw persoonlijke mening, hoe zou dit proces er idealiter uitzien? •Waaruit blijkt dat? •En wat kun je daaruit gebruiken voor verbetering van dit proces in de toekomst? •Wat vind jij de belangrijkste punten in dit proces/ deze activiteit? •Welke zijn de factoren die bijdragen die daar het meest toe bijdragen?   2.Vragen waarmee een beeld wordt verkregen op wat de toekomstige mogelijkheden zijn. •Hoe ziet de ideale situatie eruit? Wat is nodig om daar te komen? •Mocht je twee wensen doen wat je zou willen bereiken voor het einde •van dit jaar, welke zouden dat zijn? •Wat zou jij willen/kunnen bijdragen om dat resultaat te bereiken? 3.Vragen die ingaan op hoe de nieuwe situatie kan bereikt worden. •Wat is nodig om deze activiteit succesvol te maken? •Waar zie jij nog ruimte voor (verdere) verbetering in dit proces? •Welke factoren zouden jou helpen om deze afdeling verder te verbeteren? •Welke drie zaken zou je graag nog verder verbeteren? •Je geeft aan dat de resultaten soms nog niet tijdig verstuurd worden. •Wat is nodig om dit te verbeteren? Wilt u binnen uw organisatie aan de slag met auditeren en hierover meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan graag tot uw beschikking.

Geschreven door