Pilotonderzoek beoordeelt versnelde accreditatie aanvragen voor laboratoria

icon.highlightedarticle.dark Kwaliteit
99 bekeken Laatste wijziging: 21 juni 2023
Pilotonderzoek beoordeelt versnelde accreditatie aanvragen voor laboratoria
Pilotonderzoek beoordeelt versnelde accreditatie aanvragen voor laboratoria | Foto: RvA

De Raad voor Accreditatie (RvA) is gestart met een pilotproject samen met vijf ISO 17025-geaccrediteerde klanten om te onderzoeken of een nieuwe aanpak van het aanvraagproces voor uitbreiding van accreditatie kan leiden tot een snellere afhandeling. Het pilotproject is gericht op het verbeteren van de procesefficiëntie, een aspect dat breed wordt gedeeld onder de klanten. Het nieuwe aanvraagproces is gebaseerd op drie pijlers: aankondiging, tijd reserveren en het nakomen van afspraken. De klant informeert de RvA minimaal zes weken van tevoren over de gewenste uitbreidingsaanvraag. Op basis daarvan reserveert de RvA de benodigde beoordelaarscapaciteit en vindt afstemming plaats over de beoordelingsdatum. De klant dient zich te houden aan de afgesproken aanlevering van documenten en de datum waarop eventuele corrigerende maatregelen beschikbaar komen.

Uitbreidingsaanvraag
Tijdens de pilot zal er regelmatige terugkoppeling zijn tussen de RvA en de klant. De pilot is in april gestart en omvat vijf laboratoria die regelmatig uitbreidingsaanvragen indienen. Het proces zal worden gemonitord om te beoordelen of de voorwaarden realistisch en haalbaar zijn en hoe het vernieuwde proces in de praktijk werkt. Er wordt aan het einde van het jaar geëvalueerd en op basis daarvan zal het aanvraagproces indien nodig worden aangepast.

Het streven is om in het eerste kwartaal van 2024 de nieuwe aanvraagoptie beschikbaar te stellen aan alle klanten, onder voorbehoud van een positief resultaat van de pilot. Het bestaande aanvraagproces zonder aankondiging en gereserveerde beoordelingstijd blijft als keuze beschikbaar voor klanten.

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Abonneren icon.arrow--dark