Op 19 en 20 april bezocht Thomas van Zanten het vierde Paperless Lab Academycongres in Barcelona, met cloud-computing, dataintegriteit, systeemintegratie en procesoptimalisering als hoofdthema’s. Zijn ooggetuigeverslag… ‘De locatie straalde een landelijkheid en een intieme sfeer uit. Binnen het thema ‘finding the speed to innovate’ werd duidelijk dat de laboratoriumsector meegaat in de veranderende wereld en zoekende is naar de juiste richtingen. Bijna alle aanbieders van de gevestigde spelers van LIMS-, ELN- en LES-systemen zoals Agilent, BioVia, PerkinElmer, LabWare, Waters, Thermo Electron, LabVantage en Abbott Informatics waren vertegenwoordigd. Daarnaast ook nieuwere leveranciers zoals iVention, Autoscribe, Stratec, Biosistemika, Core Informatics en Zifo.’ ‘Het programma was gevarieerd voor de 200 aanwezige gasten uit 17 landen. Michael Shanler, Vice President Research bij Gartner, gaf als eerste key note-spreker zijn visie op het laboratorium in het digitale tijdperk. Een sleutel naar innovatie noemt hij het combineren van technologieën uit verschillende industrieën en samenwerking tussen partijen. Volgens verschillende andere sprekers blijkt dat samenwerking tussen partijen geen makkelijk traject is, maar dat dit wel degelijk wordt geprobeerd, onder andere ten aanzien van het ontwikkelen van datastandaarden. Dataintegriteit werd besproken vanuit technisch, juridisch en bedrijfskundig perspectief en vanuit risicomanagement. Een organisatie als de International Society for Pharmaceutical Engineering geeft middels de GAMP-community praktische aanwijzingen over hoe om te gaan met integriteitskwesties. Daarnaast blijkt dat ook een regelgever als de FDA niet stil zit en duidelijkheid probeert te verschaffen over haar standpunt rond het onderwerp. Advocate Sofie van der Meulen (Axon) belichtte de laatste juridische stand van zaken rond databescherming. Ook hier werd duidelijk dat regelgeving nog op vlakken onderontwikkeld is.’ ‘De combinatie van hoge kwaliteit niet-commerciële plenaire lezingen en zestien workshops van leveranciers wordt als uniek en waardevol ervaren. De abstracte thema-begrippen werden in deze workshops concreet gemaakt, doordat leveranciers ingingen op de werking van hun systemen en hoe deze inspeelden op de ontwikkelingen. Het toenemende belang van workflow management kwam in deze workshops regelmatig naar voren. Het blijkt een hot topic bij de aanschaf van nieuwe software en bij pogingen meer efficiëntie halen uit laboratoriumactiviteiten.’ ‘De beurs werd omlijst door een cocktailparty gevolgd door een conference-diner. De ambiance en het mooie weer nodigden uit tot informele ontmoetingen tussen leveranciers en eindgebruikers en tussen vakgenoten uit internationale laboratoria. Na twee dagen kon iedereen met voldoende overdenkingen naar huis. Dat de beurs een succes was bleek al uit de eerste evaluaties, die zijn lovend. Hopelijk volgend jaar weer!’ Thomas van Zanten, eigenaar van Cushion consultancy en docent aan de Open Universiteit, de Vrije Universiteit en Nyenrode Business Universiteit