Nieuwe SZW-lijst per 2 januari 2023 gepubliceerd

icon.highlightedarticle.dark Veiligheid
269 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Nieuwe SZW-lijst per 2 januari 2023 gepubliceerd

Werken met CMR stoffen op de werkplek brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid van de medewerkers. Blootstelling aan deze stoffen kunnen op termijn leiden tot kanker, schade aan de genen of schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid en het nageslacht. Jaarlijks sterven er in Nederland naar schatting ruim 2.100 mensen aan kanker door blootstelling aan kankerverwekkende stoffen.

Wat zijn CMR stoffen eigenlijk?
De afkorting CMR staat voor Carcinogeen, Mutageen en Reprotoxisch. De kankerverwekkende stoffen zijn het herkennen aan de H-zinnen H350 (bewezen carcinogeen) en H351 (verdacht carcinogeen). Mutagene stoffen zijn te herkennen aan de H-zinnen H340 (bewezen mutageen) en H341 (verdacht mutageen). Reprotoxische stoffen kan men herkennen aan de H-zinnen H360 (bewezen reprotoxisch), H361 (verdacht reprotoxisch) en H362 (lactatie).

Let op! Niet alle CMR stoffen zijn te herkennen aan de H-zinnen. De SZW-lijst bevat namelijk een aantal afwijkingen ten opzichte van REACH. Een bekend voorbeeld is de stof Ethanol welke op Europees niet geclassificeerd is als kankerverwekkend en reprotoxisch. Maar deze stof is wel zo vermeldt op de Nederlandse SZW-lijst.

Nieuwe SZW-lijst per 2 januari 2023
De totale SZW-lijst bevat 1044 CMR stoffen. Aan de nieuwe SZW-lijst van 2 januari jl. is de stof Nikkeldinitraat toegevoegd als kankerverwekkende stof. Andere synoniemen/handelsnamen voor deze stof zijn Salpeterzuur & Nikkelzout.

Programma gevaarlijke stoffen van de Nederlandse Arbeidsinspectie
In het Meerjarenplan 2023 – 2026 (op pagina 32) vermeldt dat zij naast CMR stoffen op de werkplek ook extra aandacht hebben voor de sensibiliserende, irriterende en neurotoxische stoffen. Naast het intensiveren van samenwerkingen met bedrijfsartsen en arbeidhygiënisten zal de Inspectie ook druk gaan uitoefenen op producenten en leveranciers van gevaarlijke stoffen.

Gratis E-book: Beleid CMR stoffen in Nederland en meer!
Wil jij de nieuwe SZW-lijst (in Excel) van 2 januari 2023 ontvangen? Of gratis het digitale E-book: Veilig werken met CMR stoffen op de werkplek ontvangen? Neem dan contact op met Wesley Jacobs via email of de website van ITIS.

Nieuwe SZW-lijst per 2-1-2023 icon.arrow--dark

Geschreven door

Logo van:Nieuwe SZW-lijst per 2 januari 2023 gepubliceerd

ITIS

Sinds 1992 is ITIS marktleider op het gebied van informatiesystemen voor chemicaliënbeheer binnen ziekenhuizen, overheidsinstellingen, onderzoekslaboratoria en productiebedrijven. Met de applicaties SOFOS 360 en/of het internationale Chemwatch beschikt uw bedrijf... Lees meer