Neurotoxische stoffen op de werkplek

icon.highlightedarticle.dark Veiligheid
174 bekeken 31 januari 2023
Article image of: Neurotoxische stoffen op de werkplek

In het Meerjarenplan 2023-2026 staat dat de Nederlandse Arbeidsinspectie in de komende jaren extra aandacht zal hebben voor het gebruik van neurotoxische stoffen op de werkplek. Blootstelling aan deze stoffen kan leiden tot schade aan de hersenen. Ook kan blootstelling leiden tot aantasting van de zenuwen. Daarom is het goed om te weten wat neurotoxische stoffen zijn en hoe je ze kunt herkennen op de werkplek. Meer weten? Lees dan snel verder!

Neurotoxische stoffen
Deze stoffen kom je vaak tegen in lijmen, kitten, inkten, reinigingsmiddelen, verf en cosmetica. Hoge- en langdurige blootstelling aan neurotoxische stoffen kan op lange termijn leiden tot schade aan het centrale zenuwstel, de hersenen. Andere klachten die men op termijn na blootstelling kan ervaren zijn hoofdpijn, stemmingswisselingen, aggresiviteit of geheugenproblemen.

Zo herken je ze op de werkplek
Het is wettelijk verplicht om de inventarisatie van deze stoffen op orde te hebben. Maar voordat je dit inzichtelijk kunt maken wil je natuurlijk wel weten hoe je ze kunt herkennen. Een mogelijke manier om neurotoxische stoffen te herkennen is door te kijken naar de H-zinnen op het etiket. Over het algemeen kom je hier een heel eind mee. Maar solventdampen van aceton en terpentine behoren wel tot de groep neurotoxische stoffen maar hebben hiervoor geen H-zin op het etiket. Wanneer je twijfels hebt of een stof behoort tot de groep neurotoxische stoffen is het aan te raden om een specialist te raadplegen.

Hieronder een beschrijving van de H-zinnen om neurotoxische stoffen te herkennen:
– H370: Veroorzaakt schade aan organen;
– H371: Kan schade aan organen veroorzaken;
– H372: Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling;
– H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Maatregelen
Om klachten op termijn te voorkomen is het aan te raden om maatregelen te treffen Beperk bijvoorbeeld de blootstelling te verdelen over meerdere medewerkers. Zorg naast een goede voorlichting over het gebruik van het chemische product ook voor goede ventilatie. Maak tot slot gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmaatregelen (PBM’S) en raadpleeg hiervoor het veiligheidsinformatieblad van de leverancier.

Hulp nodig?
Op zoek naar een tool om binnen enkele seconden inzicht te hebben in de aanwezigheid van neurotoxische stoffen op de werkplek? Neem dan contact op met Wesley Jacobs van ITIS voor meer informatie over de mogelijkheden. Meer dan 200 organisaties die te maken hebben met chemische stoffen op de werkplek gingen je voor!

Geschreven door

Logo van:Neurotoxische stoffen op de werkplek

ITIS

Sinds 1992 is ITIS marktleider op het gebied van informatiesystemen voor chemicaliënbeheer binnen ziekenhuizen, overheidsinstellingen, onderzoekslaboratoria en productiebedrijven. Met de applicaties SOFOS 360 en/of het internationale Chemwatch beschikt uw bedrijf... Lees meer