Peroxiden komen in petrochemische processen voor als katalysatoren of reactie-initiatoren, daarnaast worden ze gevormd door auto-oxidatie van component types zoals ethers, acetalen, dienen en alkylaromatische koolwaterstoffen. Bij blootstelling aan lucht tijdens productie en opslag kan de aanwezigheid van peroxiden echter tot explosies leiden. Verder hebben peroxiden een nadelig effect op brandstofsystemen en verlagen ze het octaangetal in benzine. Voor het nauwkeurig monitoren van sporen van de reactieve peroxiden heeft Da Vinci Laboratory Solutions de DVLS Fast Peroxide Analyzer ontwikkeld. De DVLS Fast Peroxide Analyzer (FPA) maakt gebruik van HPLC modules, zoals een quaternaire pomp en een geautomatiseerd monsterintroductiesysteem, waarbij een UV-detector de peroxiden gedetecteerd. <b>Geautomatiseerde Analyse</b> De analyse van peroxide als actieve zuurstof, is gebaseerd op de oxidatie van jodide door Peroxide: ROOH + 2I- + 2H → ROH + I2 + H2O Twee reagentia: azijnzuur in propanol en natrium jodide in propanol worden gemengd, wat resulteert in een stroom van aangezuurde jodiumoplossing in propanol. Het monster wordt geïnjecteerd in deze stroom. In een speciale ovenmodule, die Da Vinci heeft ontwikkeld, wordt jodium gevormd onder geconditioneerde omstandigheden. De HPLC-UV-detector bepaalt spectrofotometrisch het gevormde jodium, dat evenredig is met het niveau van peroxide. De bijbehorende instrument software regelt niet alleen de optimale omstandigheden van het instrument, maar automatiseert ook de data-analyse en rapportage. De analysetijd is slechts 7 minuten. Diverse testen tonen aan dat de Fast Peroxide Analyzer een veilig en nauwkeurig alternatief is voor traditionele natte chemische analysemethoden. De standaard HPLC modules dragen bij aan een nauwkeurige bepaling van Peroxide en het stapelbare ontwerp zorgt voor een besparing op de benodigde labruimte. Interesse in een demonstratie? Neem contact op met Da Vinci Laboratory Solutions.