Er vinden wereldwijd regelmatig laboratoriuminfecties plaats. Schattingen over de incidentie van laboratoriuminfecties lopen uiteen van 1 tot 5 infecties per 1000 werknemers per jaar. Medewerkers van medisch-diagnostische laboratoria hebben de grootste kans. Voor infecties met micro-organismen uit risicocategorie 2, waaronder veel bacteriën die darminfecties kunnen veroorzaken, is vaak minder duidelijk te herkennen of ziekte wordt veroorzaakt door het laboratoriumwerk of gewoon thuis is opgelopen. Dit beïnvloedt de melding, infecties komen wel degelijk voor. Onderzoek naar laboratoriuminfecties kan meer inzicht geven in de veroorzakers, de infectieroute en de oorzaken (zie de taartdiagrammen). En dit kan weer meer inzicht geven in mogelijkheden om laboratoriuminfecties te voorkomen. Het blijkt dat naast incidenten het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften een belangrijke oorzaak van infecties is! Voor het grootste deel is de oorzaak echter onbekend. Daarbij moet dan gedacht worden aan onzichtbare infectiebronnen zoals aerosolvorming, vieze deurklinken, toetsenborden en andere onbewust besmette oppervlakken. Wil je meer weten over het voorkomen van laboratoriuminfecties dan is de cursus Veilig werken met biologische agentia mogelijk iets voor u. Meer lezen: 1 Veiligheid en milieu in laboratoria, Ir. Iris van ’t Leven, Syntax Media, 2016 2 Veilig werken met micro-organismen, parasieten, en cellen in laboratoria en andere werkruimten, Prof. Dr. Han Wösten, Koninklijke Nederlandse vereniging voor Microbiologie, Delft, 2016 3 Laboratory-acquired infections in Belgium (2007-2012), an online survey, Dr Nicolas Willemarck,Mrs Bernadette Van Vaerenbergh ,Dr Emilie Descamps, Mr Bart Brosius, Mrs Chuong Dai Do Thi, Dr Amaya Leunda, Dr Aline Baldo , Dr Philippe Herman, Biosafety and Biotechnology Unit, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, 2015,

Geschreven door