Jaarlijks 25 miljoen nodig voor onderzoeksinfrastructuur

icon.highlightedarticle.dark R&D
Laatste wijziging: 8 mei 2023

Een brede coalitie van partijen onderschrijft de ambitie van Health-RI om te komen tot één nationale onderzoeksinfrastructuur. Met het toenemende belang van preventie en behandeling op maat is het noodzakelijk om de huidige biobanken, beeldbanken en andere beschikbare data van gezonde mensen en patiënten beter te ontsluiten voor medische onderzoekers. Dit vergt een forse investering en verdere samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Health-RI presenteert tijdens haar jaarlijkse congres morgen een ambitieus business plan (download via onderstaande link). Health-RI (Health Research Infrastructure) heeft als doel om te komen tot één verbindende nationale infrastructuur voor onderzoek naar personalized medicine & health. Deze ambitie kan rekenen op breed draagvlak binnen het gezondheidsonderzoek.

Nationale infrastructuur noodzakelijk
Een nationale onderzoeksinfrastructuur is de sleutel voor een hoogwaardige Nederlandse gezondheidszorg in de toekomst. Het zorgsysteem zal zich veel meer richten op preventie, voorspellen, vroege diagnose en behandeling op maat, met een sleutelrol voor de individuele burger. Health-RI is het initiatief van de sector zelf om de meer dan 200 biobanken, beeldbanken en andere beschikbare data van gezonde mensen en patiënten efficiënter en effectiever te ontsluiten voor onderzoekers. Daarnaast biedt Health-RI onderzoekers ondersteuning om de beschikbare gegevens optimaal te gebruiken. Voor patiënten en burgers betekent dit in de nabije toekomst een beter onderbouwd gezondheidsadvies gericht op gezond ouder worden en een medische behandeling op maat.

Business plan
Het business plan laat duidelijk zien wat een nationale onderzoeksinfrastructuur kost en hoe dit realistisch gefinancierd kan worden. Voor 2018 is momenteel €6 miljoen van de benodigde €16 miljoen al binnen. Het budget loopt de komende jaren door verdere ontsluiting op tot €25 miljoen per jaar. Professor Gerrit Meijer, patholoog bij het Nederlands Kanker Instituut en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, is een van de trekkers van Health-RI: ‘De gezondheidszorg in Nederland is bijzonder goed georganiseerd, maar de voor onderzoek relevante gegevens zijn nu veel te gefragmenteerd opgeslagen. Door zo veel mogelijk biobanken en andere databanken te verbinden en te ontsluiten, kunnen we veel sneller antwoorden vinden op vragen als “Wie heeft baat bij een specifieke preventiemaatregel?” en “Bij welke patiënten werkt dit dure geneesmiddel wel en bij wie niet?”. Daar profiteert uiteindelijk iedereen van door een betere en meer betaalbare zorg.’

Stevig draagvlak
In het veld is er veel draagvlak voor één nationale onderzoeksinfrastructuur. Zo noemt de Vereniging voor Innovatieve Geneesmiddelen Health-RI ‘een essentiële (data)infrastructuur voor gezondheidsonderzoek en personalized medicine.’ De KNAW ziet Health-RI als één van de ‘must have grootschalige onderzoeksfaciliteiten’. In een recent rapport noemt het RIVM Health-RI als een van de oplossingen om personalized medicine sneller realiteit te laten worden. In landen als Zwitserland, Engeland, Amerika en Duitsland is men ook bezig met het opzetten van soortgelijke infrastructuren.

Health-RI gaat de komende maanden actief partners benaderen om de financiering voor de komende vijf jaar veilig te stellen. Deze duurzame financiering is een noodzakelijke stap om te komen tot beter betaalbare zorg, waar iedereen van zal profiteren.

Meer zien icon.arrow--dark

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Abonneren icon.arrow--dark