Een methodiek om een bevinding om te buigen naar een succesvolle verbetering is de 4xO-systematiek, gebaseerd op de pijlers ‘Oorzaak’, ‘Omvang’, ‘Oplossing’ en ‘Operationaliteit’. Met de 4xO-aanpak voorkom je symptoombestrijding en pak je problemen bij de wortel aan. Want je wilt liever rookmelders ophangen dan brandjes blussen.

Sascha van de Ven | QAducation

Doorloop dit vijfstappenplan en maak van je 4xO-aanpak een succes:

✅ Een heldere Omschrijving

Werk efficiënter door bevindingen helder te omschrijven. Zorg dat je compleet en feitelijk bent. Dit is de basis.

✅ Zoek de Oorzaak

Wil je succesvol verbeteren, focus dan niet op de symptomen, maar op de onderliggende oorzaken. Maak daartoe een oorzaak- en gevolganalyse: een visgraatdiagram om bevindingen vanuit breder perspectief te bekijken. Identificeer binnen het visgraatdiagram welk van de zeven middelen - Mens, Methode, Machine, Materiaal, Monster, Milieu, Managementsysteem – achter je bevinding zouden kunnen zitten. Leg vervolgens per oorzaak met de ‘5x waarom-methode’ de vinger op de zere plek, de basisoorzaak. Overweeg een brainstormsessie om de (basis)oorzaken boven tafel te krijgen.

✅ Bepaal de Omvang

Betreft de bevinding de gehele organi- satie of is het een geïsoleerd geval? Dat bepaalt de breedte van de omvang. Is het een incident of komt het vaker voor? En wat is het risico? Bepaal met dit soort vragen de impact en het effect op het eindresultaat, en wees daarbij feitelijk.

Je wilt toch liever rookmelders ophangen dan brandjes blussen?
Sascha van de Ven, QAducation

✅ Kies de Oplossing

De oplossing moet enerzijds met terugwerkende kracht werken, de correctie en anderzijds toekomstgericht zijn door het treffen van maatregelen die de basisoorzaak wegnemen.

✅ Stel vast of de gekozen maatregelen Operationeel en effectief zijn

In deze laatste stap is het belangrijk dat je nagaat of de gekozen oplossing naar de toekomst toe echt werkt. Als het hierna bijvoorbeeld nog een keer voorkomt, dan heeft de oplossing dus niet gewerkt. Start in dat geval opnieuw met de stap ‘zoek de oorzaak’.

Geschreven door
4xO-systematiekQaducursus