Hoe herken ik sensibiliserende stoffen en wat zijn de risico’s?

icon.highlightedarticle.dark Veiligheid
835 bekeken Laatste wijziging: 11 december 2023
Onderzoek met gevaarlijke stof op het lab
Onderzoek met gevaarlijke stof op het lab

In een groot aantal branches maakt men gebruik van sensibiliserende stoffen. Zowel thuis als op het werk komen we regelmatig in contact met sensibiliserende stoffen. Deze stoffen zijn verwerkt in producten als diverse soorten (haar)verf, lijmen, kitten en cosmetica producten. De kans is dan ook groot dat ook jij regelmatig in aanraking komt met sensibiliseren stoffen. Het is dan ook goed om te weten dat deze stoffen een negatief effect kunnen hebben op onze huid en luchtwegen. Bekende chronische effecten door blootstelling aan sensibiliserende stoffen zijn eczeem, astma en COPD.

Wat zijn sensibiliserende stoffen en wat zijn de risico’s?
Een andere benaming voor sensibliserende stoffen zijn allergenen. Werken met deze stoffen kan leiden tot een allergische reactie via ons afweersysteem. Wist je dat een allergie ontstaat in twee fases? In de eerste fase raakt ons afweersysteem overgevoelig door blootstelling aan een allergeen. Deze eerste fase wordt ook wel de sensibiliserende fase genoemd. Bij een volgend moment van blootstelling in de tweede fase treedt een abnormaal sterke afweerreactie op. En deze reactie kan leiden tot eczeem of bijvoorbeeld astma.

Niet iedereen krijgt na blootstelling aan sensibliserende stoffen te maken met een allergische reactie. Vaak duurt het weken of jaren voordat iemand te maken krijgt met klachten na blootstelling aan een sensibiliserende stof. Of iemand klachten krijgt is afhankelijk van de mate van blootstelling, de gevoeligheid van het individu en de stekte van de sensibiliserende stof.

Sensibiliserende stoffen herkennen op de werkplek
Het is wettelijk verplicht om bij het gebruik van sensibiliserende stoffen actief op zoek te gaan naar minder schadelijke alternatieven. Is vervanging technisch niet mogelijk? Dan zal men hiervoor een goede onderbouwing moeten kunnen geven bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Wanneer het niet mogelijk is om een sensibiliserende stof te vervangen zal de werkgever maatregelen moeten treffen om de blootstelling te beperken tot het minimum.

Om invulling te geven aan bovenstaande zal men eerst moeten inventariseren welke producten sensibiliserende stoffen bevatten. Hiervoor kan men in de eerste plaatst het gevaarsetiket raadplegen. Maar in een aantal gevallen is dat niet mogelijk omdat sensibiliserende stoffen ook voorkomen in natuurlijke stoffen als plantenpollen en meelstof. Bij chemische producten zijn sensibiliserende stoffen te herkennen aan de de volgende H- en EUH-zinnen, namelijk de H317, H334 en EUH 208.

Hieronder een korte toelichting per H- en EUH-zin.
H317 is van toepassing op huidsensibilisatie, gevarencategorie 1. Dit type allergeen kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H334 is van toepassing op sensibilisatie van de luchtwegen, gevarencategorie 1. Dit type allergeen kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken;

EUH 208 bevat [naam van de sensibiliserende stof]. Dit kan een allergische reactie veroorzaken.

Meer weten over de wetgeving en werken met chemische producten? Neem dan contact met mij op via [email protected] en vraag het gratis E-book: Veilig werken met gevaarlijke stoffen aan.

Geschreven door

Logo van:Hoe herken ik sensibiliserende stoffen en wat zijn de risico’s?

ITIS

Sinds 1992 is ITIS marktleider op het gebied van informatiesystemen voor chemicaliënbeheer binnen ziekenhuizen, overheidsinstellingen, onderzoekslaboratoria en productiebedrijven. Met de applicaties SOFOS 360 en/of het internationale Chemwatch beschikt uw bedrijf... Lees meer