3-MCPD en Glycidol en vooral hun vetzuur esters zijn procesverontreinigingen die worden gevormd bijvoorbeeld tijdens het raffineren van eetbare oliën en vetten. Omdat sommige van deze stoffen kankerverwekkend zijn, gelden er strenge regels en voorschriften. Verschillende analytische methoden zijn beschikbaar voor de bepaling van deze verontreinigingen. Een Gerstel case study beschrijft de toepassing van een volledig geautomatiseerde bepaling van 3-MCPD en glycidol in eetbare oliën gebaseerd op de DGF C-VI 18 (10) methode, die vergelijkbaar is met de ISO 18363-1 en AOCS Cd 29c-13 methoden. De geautomatiseerde monstervoorbereiding is uitgevoerd op een Gerstel multiPurpose Sampler in een DualHead versie voorzien van QuickMix; een speciale module voor het mixen tijdens de vloeistof / vloeistof extractie stappen. Het Gerstel mVAP system zorgt voor de verdamping van de monsters tijdens derivatisatie. Voor de scheiding en detectie is een Agilent 7890 Gas chromatograaf gecombineerd met een Agilent 5977 MSD toegepast. Dankzij de geautomatiseerde verdampingsstap van de enkelvoudige quadrupole massaspectrometer (MSD) is voor de meeste matrices de vereiste detectiegrenzen bereikt. Daarnaast zorgt de verdampingsstap ervoor dat het overtollige derivatiseringsreagens verwijderd wordt, zodat dit reagens niet ophoopt in het GC / MS-systeem en het systeem instabiel maakt. De verkregen resultaten tonen een goede correlatie met referentiedata en uitstekende standaard deviaties en bewijzen hiermee dat de ISO methode 18363-1 geautomatiseerd kan worden met behulp van een Gerstel multiPurpose Sampler.