Syntax Media heeft een Engelse vertaling uitgebracht van het boek De eerstelijns leidinggevende en veilig werkgedrag van Juni Daalmans. Dit vanwege vraag hiernaar van Nederlandse bedrijven (voor hun buitenlandse werknemers) en ook vanuit het buitenland. Brain Based Safety Het concept van Brain Based Safety, dat de auteur heeft ontwikkeld, vindt namelijk ook in het buitenland steeds meer ingang. Deze methode vertaalt recente kennis van het brein in het bevorderen van veilig gedrag in organisaties. Dit praktische boek gaat over de rol van de eerstelijns leidinggevende in het bevorderen van veilig gedrag op het werk. De eerstelijns leidinggevende heeft als schakel tussen de werkvloer en het management van alle partijen de meeste invloed op het gedrag van medewerkers. Diens invloed wordt in de vorm van zeven competenties beschreven, aan de hand van een op feiten gebaseerde casus. Je kunt deze zeven competenties het beste vergelijken met knoppen waaraan je als leidinggevende kunt draaien om het gedrag van een medewerker te beïnvloeden. Uit ongevalsanalyse blijkt dat de meeste winst op het gebied van veilig werken valt te behalen door veilig gedrag te versterken. Bestelbaar bij Uitgeverij Syntax Media, ISBN 9789491764394. Prijs € 37,-.

Geschreven door