Het Duitse biotech bedrijf Candidum vestigt zich in Innolab Agrifood op Campus Groningen. Candidum en Innolab Agrifood kwamen met elkaar in contact via de website van LabForRent. De internationale match werd bespoedigd, doordat de website onlangs naar Engelstalig overging en de specificaties aangepast werden aan de internationale terminologie. De start-up Candidum zoekt en ontwerpt varianten van enzymen. Het doel is enzymen zo te optimaliseren dat die voor de klant de gewenste kwaliteit hebben. Vanwege sterk expanderende projecten liep de start-up qua ruimte vast in de Universiteit van Stuttgart en zocht het moderne lab faciliteiten in Europa waar ze snel konden starten. Innolab Agrifood beschikt over een vergunning die activiteiten, zoals die van Candidum, mogelijk maken. Dit droeg in belangrijke mate bij aan de snelle start. Het bedrijf LabForRent biedt aanbieders van labruimten de mogelijkheid om hun faciliteiten te presenteren op haar website. Bedrijven die labruimten zoeken kunnen kosteloos het best passende lab vinden en rechtstreeks contact leggen met de aanbieder.